پروژه اجاره نصب داربست نما و جفت بغل کارها و پشت کار ساختمان در زعفرانیه کرج​

پروژه اجاره نصب داربست نما و جفت بغل کارها و پشت کار ساختمان در زعفرانیه کرج​

داربست آلفا | نمونه کار زعفرانیه کرج 1 | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج

نصب و اجاره داربست نما و پشت کار ساختمان با تیم حرفه ای داربست آلفا

نظرات کارفرما

نصب و اجاره داربست نما و پشت کار ساختمان با تیم حرفه ای داربست آلفا.تشکر از تیم حرفه ای داربست آلفا بابت همکاری عالی و نصب و پشتیبانی حرفه ای.
پروژه اجاره نصب داربست نما و جفت بغل کارها و پشت کار ساختمان در زعفرانیه کرج​
حسن عبدولی
سازنده

رضایت کارفرما